Parafia Bolęcina

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach - Bolęcinie

Przejdź do treści
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS


Msze Święte
W niedziele i święta 8:00 i 10:30
W tygodniu tutaj
"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie"
16.02.2020 - VI Niedziela Zwykła

W sobotę, 22.02 – przypada święto Katedry Św. Piotra, apostoła.Więcej


Organizacja pracy parafii
Nasza parafia jest wspólnotą, w której może znaleźć miejsce dla głębszego przeżywania swojej wiary.
Historia parafii

Ś.p. Ks. Stanisław Sikora, proboszcz andrychowskiej parafii P.W. Św. Macieja, której częścią była Bolęcina jest tym, który doprowadził do powstania kościoła i parafii w Sułkowicach  - Bolęcinie. Przez kilkanaście lat ks. S. Sikora starał się o pozwolenie na budowę kościoła, które otrzymał dopiero w 1982 r. Do tego czasu Msze Święte w niedzielę i święta odbywały się w niewielkim punkcie katechetycznym, który mimo stopniowej rozbudowy nie mieścił wszystkich osób pragnących uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii. Do budowy nowej świątyni Kuria Krakowska oddelegowała księdza Kazimierza Kulpę, który przy współudziale i zaangażowaniu całej społeczności prowadził prace budowlane w latach 1983 - 1989. 25 września 1983 r. odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża i placu pod budowę kościoła 22 czerwca 1984 r. wmurowano kamień węgielny.

W międzyczasie prowadzono również budowę plebanii, położono dach na kościele, a na wieży zainstalowano 3 dzwony o imionach:
   Św. Jan Chrzciciel,
   Najświętsza Maria Panna,
   Jan Paweł II
Dzięki zapałowi ks. Kazimierza Kulpy i ofiarności mieszkańców zakończono budowę. 24 czerwca 1989 r. kościół został poświęcony i erygowana została Parafia P.W. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach - Bolęcinie. Pierwszym proboszczem został ksiądz Jerzy Leśko, który swą posługę sprawował do 1992 r. W tym czasie kontynuował prace poprzednika nad wykończaniem elewacji oraz upiększeniem wnętrza świątyni. Wykonano wtedy rzeźbę Patrona Parafii Św. Jana Chrzciciela do ołtarza głównego, glorię wokół tabernakulum, stacje Drogi Krzyżowej, nowe żyrandole, a także posadzkę w kościele. Uporządkowano również teren wokół kościoła oraz zakupiono działkę pod przyszły cmentarz parafialny.

Dalsze prace prowadził już jego następca ksiądz Edward Kobiesa, proboszcz wspólnoty w latach 1992 - 2007. Powstało wówczas nowe ogrodzenie wokół kościoła wraz z bramą wjazdową, posadzono drzewka i krzewy, wybudowano parkingi i drogi dojazdowe. We wnętrzu kościoła przeprowadzono remont chóru oraz bocznego pomieszczenia naprzeciwko zakrystii. Zakupiono też nowe niewielkie organy oraz dwa konfesjonały, w prezbiterium wykonano marmurową posadzkę. Zamontowano również elektryczne napromienniki dla ogrzewania kościoła zimą. Dzięki pomocy rodaków mieszkających w Holandii udało się sprowadzić ławki, które znacznie ubogaciły jego wystrój wewnętrzny.

W 2007 r. proboszczem parafii zostaje ksiądz Krzysztof Szopa. Dzięki Jego staraniom w krótkim czasie przeprowadzono intensywne prace remontowe. Wnętrze świątyni uległo całkowitemu przeobrażeniu i nabrało dostojnego wyglądu. Poza pomalowaniem ścian wykonano również ołtarze boczne, do których zamówiono dwa nowe obrazy w stylowych ramach: Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W prezbiterium odnowiono rzeźbę Św. Jana Chrzciciela. Odrestaurowano także stacje Drogi Krzyżowej, a z niszy bocznej rzeźbę Św. Barbary. Kościół wzbogacił się ponadto o figurę Św. Floriana. W oknach prezbiterium umieszczono witraże,  w miejsce drewnianego ołtarza powstał nowy, marmurowy oraz marmurowa ambonka i  chrzcielnica. Dolną część bocznych filarów oraz przedsionek kościoła także obłożono marmurem. Wygląd zmieniło również "serce" kościoła - tabernakulum. Wymieniono żyrandole, a wnętrze świątyni ubogaciły ozdobne, mosiężne elementy ołtarza i ambonki, krzyż, lichtarze, podstawa pod paschał, kopuła chrzcielnicy oraz cztery zacheuszki na wybranych filarach kościoła. Całkowitemu przeobrażeniu uległa zakrystia, gdzie oprócz nowej posadzki pojawiły się nowe meble.  Świątynia została przygotowana do konsekracji, która odbyła się 30.10.2010 r.


Sakrament Bierzmowania
____________________

Pytania do bierzmowania

Ogłoszenia

Ważne informacje

Szczegółowe wytyczne

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
Każdy przygotowujący się do tego sakramentu powinien zadbać o duchowe przeżycie tego wydarzenia.
Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w nabożeństwach zbliżających nas do Boga.

Przydatne linki
____________________

Pismo Święte

Nauczanie Kościoła

Episkopat Polski

Z życia naszej diecezji

Portal katolicki

Katolicka Agencja Informacyjna

Tygodnik katolicki

Tygodnik katolicki

Kancelaria parafialna
Wezwania do chorego z Sakramentami Świętymi oraz sprawy zgłoszenia pogrzebu o każdej porze dnia.
Kancelaria czynna codziennie po Mszy Świętej

WYMAGANE DOKUMENTY

Sakrament Chrztu Świętego:
- odpis aktu urodzenia dziecka
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Pierwsza Komunia święta:
- metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest był przyjęty poza naszą parafią)


Sakrament Bierzmowania:

- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Sakrament małżeństwa:
- aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki:
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
Księża
Proboszcz:

ks. Józef Pasternak; od 2016

Poprzedni proboszczowie:

ks. Kazimierz Kulpa; 1983 - 1989
ks. Jerzy Leśko; 1989 -1992
ks. Edward Kobiesa; 1992 - 2007
ks. Krzysztof Szopa; 2007 - 2016

Parafia w Sułkowicach Bolęcinie poszczycić się może również powołaniami do służby Bożej. Są to:

ś.p. ks. Julian Lachendro - święcenia kapłańskie w 1956 r. - jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym
ks. dr Mirosław Socała - święcenia kapłańskie w 1991 r. - Zgromadzenie Księży Salwatorianów (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela),
ks. Mariusz Socała - święcenia kapłańskie w 1998 r. - Diecezja Sosnowiecka
ś.p. siostra zakonna - Franciszka Chmiel (1894 - 1982) - Zgromadzenie Sióstr Saletynek (Francja)
siostra zakonna Monika – Jolanta Buldończyk - śluby zakonne w 1993 r. - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim


Grupy parafialne
Ministranci i lektorzy
Oaza Młodzieżowa
Oaza Dzieci Bożych
Parafialna Rada ds. Ekonomicznych - Paweł Wojewodzic, Tadeusz Hutniczak, Wit Ziółkowski.
Duszpasterska Rada Parafialna -  ks. Józef Pasternak, Marek Rajda, Artur Amrozi, Sławomir Dwornik, Bożena Dwornik, Paweł Wojewodzic, Aleksander Oboza, Justyna Piekiełko, Barbara Pustelnik, Tadeusz Hutniczak, Dorota Wider, Grzegorz Smolec, Wiesław Mikołajek.
Zespół  Charytatywny
 1. Lucyna Mazurek
 2. Maria Kiszczak
 3. Maria Socała
 4. Maria Curzydło
 5. Zofia Mizera
 6. Renata Amrozi
 7. Barbara Bubak
 8. Teresa Żydek - przewodnicząca zespołu
Członkowie honorowi:
 1. Karolina Łysoń
 2. Helena Łysoń
 3. Leokadia Socała
 4. Zofia Smaza
Róże różańcowe
I i II Róża Różańcowa Kobiet - Sułkowice - Środkowe
III - VII Róża Różańcowa Kobiet - Sułkowice - Bolęcina
Róża Męska,
Róża Rodziców za Dzieci
Posługujący
Kościelny Marian Ściga, Artur Amrozi

Organista Sławomir Dwornik

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
Artur Amrozi
Maciej Krukiewicz
Paweł Wisz


Grupy modlitewne
Koła Koronkowe:
Osoby modlące się Koronką i Nowenną do Bożego Miłosierdzia
Grupa modlitewna
Apostolat Nowenny Pompejańskiej
Apostolat Margaretka
Apostolat Ratunku Konającym (ARKa)
Kontakt
Lokalizacja
Znajdź nas na Facebooku
Pogoda
Parafia
nr konta:
74 1240 4197 1111 0010 7498 1695
Contact us
Racławicka 188
34 - 125 Sułkowice
woj. małopolskie
+48 33 875 18 85
parafia.bolecina@gmail.com
Wróć do spisu treści